Đăng Bông

Đăng Bông
168 Bài viết 86 Chém gió
Ngồi trong bathroom với nền đá nhám và cửa kiếng trong, trời mưa, tôi đếm từng giọt rơi trên lá