Quách Ngọc Linh

2 Bài viết 0 Chém gió

Những kỉ niệm vui tuổi thơ với game.

1. Bố đang đứng trên ghế sửa bóng đèn, mình thì đang múa kiếm gỗ. Chả hiểu nghĩ gì tự dưng hô "Toàn Chân...

Top 5 game của Quách Ngọc Linh

Thấy mọi người viết bài về series game yêu thích nên cũng thử xem. Nhưng mình không viết về cả series, phần vì máy...