Vỹ Nguyễn

1 Bài viết 0 Chém gió

Đánh giá Project Zomboid

Vì game khá hay tuy vậy vẫn khá ít người biết nên làm bài rì viu Cốt truyện Cốt truyện game hoàn toàn là không có...