Nana

Tân binh  
Yêu sách và game, rất thích xem anime và manga. Có mong muốn chia sẻ và biết thêm về sở thích của những người cùng đam mê.