Omega Fadiz Tertas

Omega Fadiz Tertas

Tân binh

Một gã lang thang thích làm thơ, cày game và nghe nhạc...

Câu chuyện