Omega Fadiz Tertas

Tân binh 2 bài

Một gã lang thang thích làm thơ, cày game và nghe nhạc...

Câu chuyện