Đìnhh Nammm

Tân binh  
có nhiều tên chu du qua nhiều thế giới nên không biết bây giờ học lớp 10 hay lớp 1 ...