Chương Vĩnh Oai

Tân binh 6 bài

Hãy mỉm cười và suy nghĩ tích cực nhiều nhất có thể. Cuộc đời có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng suy nghĩ là của riêng bản thân bạn.

Câu chuyện