Bo The Knight

Đăng Bông / 28.11.2018

Mời gặp chàng Robot tên Bo.

Mình đang lắp ráp con robot này để sắp tới nó sẽ trở thành người luôn đứng trông quán. Vì mình thấy thật là vô lý khi mỗi ngày khách đến quán mình thì đang đi chơi ở đâu đó, Editor làm việc ở đâu đó, không ai chào hỏi các bạn cả.

Bo là tên con cún ở nhà mình và nó là tên mã, có thể thay đổi có thể không.

Anh chàng Robot này không phải được nhào nặn ra để..trang trí, mình sẽ phát triển nghiêm túc cho nó dần dần để Bo có thể trở thành một người phục vụ quán thực sự, giới thiệu khách những câu chuyện hay, giải đáp những thắc mắc.

Còn bây giờ, mình cứ để nó trang trí ở đây đã.

(Visited 26 times, 6 visits today)

Đăng Bông

Ngồi trong bathroom với nền đá nhám và cửa kiếng trong, trời mưa, tôi đếm từng giọt rơi trên lá