For the Apocalypse

Đăng Bông 25.02.2018

Cẩn tắc vô áy náy nên mình gửi ae hiệp sĩ những “hầm trú ẩn” mỗi khi một số kênh của chúng ta bị tấn công / quên đóng tiền host / vợ gank.

Tức là mỗi khi bạn vào một kênh đó không được như thường lệ, thì những nơi sau đây anh em có thể đến để tập hợp lại theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống:

1. Fanpage HSBT: http://bit.ly/2HG1v1j
2. Website Hiệp Sĩ Bão Táp: www.hiepsibaotap.com
3. Email: letthatkidstays@gmail.com
4. Báo công an

Sau đó kiên nhẫn chờ kế hoạch tác chiến tiếp theo.

Đăng Bông

Huyền thoại ★★★★

  Chủ quán

Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn