Mời ghé kênh của HSBT    

Khai trương series “Những buổi offline”

Đăng Bông 24.05.2018

Càng làm dần mình càng nghĩ ra những series mới để anh em hiểu hơn về HSBT: Lần này sẽ là loạt bài nói về những bữa offline gặp nhau ăn uống chém gió của mình với anh em trong quán.

Mình thích cái website giữ được chất personal như thế, và nó cũng có những hoạt động thể hiện đúng tinh thần “go outside” chứ không phải suốt ngày chỉ chơi game của HSBT.

Series này mình sẽ cập nhật dần dần khi gặp gỡ nhiều người khác, xin cảm ơn.

Link: https://www.hiepsibaotap.com/series/nhung-buoi-offline/

Đăng Bông

Huyền thoại ★★★Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn