Tìm: “darkest dungeon”

25 kết quả

Darkest Dungeon, tối gì mà tối thế?

Darkest Dungeon là một game siêu tăm tối, nó tối theo đúng cái nghĩa đen, tối như đêm 30 hay tối như cái tiền đồ của chị Dậu luôn chứ...

Đánh giá Darkest Dungeon

Bạn chơi Dark Souls qua bao giờ chưa? Nếu chưa, chơi thử game này. Nếu đã chơi qua rồi – > chơi thử game này. Tại sao lại hỏi vậy?...

Lời nhắn

Quý khách gửi bài muốn được đăng liền thì vui lòng gửi kiểu Quà tặng (nhớ điền "Quà tặng" trong tiêu đề bài). Còn muốn nhận tiền công bình thường thì chờ chủ quán sắp lịch nha. Xin lỗi quý khách.