Liên hệ

Đăng Bông / 18.05.2014

Các bộ phận khác cần liên hệ:

  • Tham gia viết bài: Cô Tấm – cotam@hiepsibaotap.com
  • Hợp tác & Quảng cáo: Túi Ba Gang – tuibagang@hiepsibaotap.com
  • Báo lỗi & Yêu cầu chức năng: Bụt – but@hiepsibaotap.com
(Visited 29 times, 19 visits today)

Đăng Bông

Ngồi trong bathroom với nền đá nhám và cửa kiếng trong, trời mưa, tôi đếm từng giọt rơi trên lá