Liên hệ

Người quản lý: Mai Hải Đăng (Đăng Bông)

Email: chuquan@hiepsibaotap.com

Fanpage: https://www.facebook.com/hiepsibaotapcom/

Các bộ phận khác cần liên hệ:

  • Tham gia viết bài: Cô Tấm – cotam@hiepsibaotap.com
  • Hợp tác & Quảng cáo: Túi Ba Gang – tuibagang@hiepsibaotap.com
  • Báo lỗi & Yêu cầu chức năng: Bụt – but@hiepsibaotap.com

Thông tin chuyển khoản

Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB)
Chi nhánh: Sóc Trăng
Số tài khoản:  0321 000 625 999
Tên tài khoản: Mai Hải Đăng

Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) 
Chi nhánh: Cần Thơ
Số tài khoản: 4214-9435-1069-5278
Tên tài khoản: Mai Hải Đăng