Hiệp Hoàng

Tân binh  
Không có một game nào là nghệ thuật cả. Vì video game đã sẵn là nghệ thuật rồi.