Trần Huy

Tân binh  
Cây viết này đã hoàn thành xong cuộc đời học sinh, đang ở giai đoạn sinh viên và sắp tới là nghỉ học cmnl để khởi nghiệp với trang HSBT. Đọc bài của tôi xong và nghĩ rằng tôi chơi game rất hay? Chính xác, rủ tôi chơi game tại: https://steamcommunity.com/profiles/76561198422017994